Omgevingsmanagement

Investeer in je omgeving en rond je infra- of bouwproject succesvol af.

Wat doen we?

Bij De Selectie hanteren we een praktische en persoonlijke aanpak voor omgevingsmanagement. Ieder project in de buitenruimte heeft te maken met een projectomgeving. Deze omgeving (stakeholders, omwonenden) hebben altijd invloed op het project. Belangen kunnen botsen, maar elkaar soms ook aanvullen. Die projectomgeving kent steeds een eigen dynamiek en informatie- en communicatiebehoefte. Sommige stakeholders kunnen we het beste actief betrekken bij het project, bij andere is informeren voldoende. De Selectie heeft ervaren adviseurs en omgevingsmanagers en helpt bij het formuleren van een aanpak en voert deze ook graag uit.  

De adviseurs van De Selectie zijn in staat om in korte tijd een stakeholdersanalyse te maken, kansen en risico’s in kaart te brengen en te komen tot een hands-on aanpak voor de omgevingscommunicatie en soepele realisatie van het project. Die aanpak is doelgericht en altijd persoonlijk. Zo investeren we in de relatie en bouwen we aan onderling vertrouwen. Daarmee zorgen we voor minder weerstand en zienswijzen bijvoorbeeld.


Het afstemmen met stakeholders, de klanteisen ophalen en voorwaarden scheppen voor de uitvoering; het omgevingsmanagement van je project is in goede handen bij de ervaren omgevingsmanagers van De Selectie. We werkten onder meer voor Rijkswaterstaat, ProRail, NS, BAM, Ballast Nedam, Volker Wessels, maar ook diverse ontwikkelaars, gemeentes, provincies en kleinere organisaties.


Volledige inventarisatie en analyse van de omgeving van een project.

Advies en plan van aanpak omgevingsmanagement en -communicatie.

Uitvoering van aanpak rond omgevingsmanagement en -communicatie.

Gerben van den Hurk

06-12573511

MEER WETEN?

WAT WE OOK DOEN

CONTACT

De Selectie is bereikbaar via...

14@de-selectie.nl

030-2072014 (Algemeen)

06-26112955 (Charlotte)

06-12573511 (Gerben)

06-42108497 (Gjerryt)

06-40061402 (David)

06-41292242 (Janou)

Nicolaas Beetsstraat 216-222

3511 HG UTRECHT

Privacy Statement

Algemene Voorwaarden