top of page

Bezoekerseconomie

Wij helpen organisaties in de vrijetijdseconomie met organisatie-, stakeholder-, en participatievraagstukken.

Wat doen we?

De Selectie is een adviesbureau dat zich het meest thuis voelt in complexe vraagstukken. De bezoekerseconomie kent veel spelers: ondernemers, gemeenten, provincies, marketing- organisaties en natuurlijk de bezoekers zelf. Hoe kunnen partijen optimaal en integraal met elkaar samenwerken om balans te creëren in toerisme? Wie heeft welke rol in bestemmingsmanagement? En, hoe realiseren we meer mandaat voor de vrijetijdssector? Door de integrale denkwijze van De Selectie zijn we in staat om partijen te verbinden en tackelen we samen deze vraagstukken.


Organisatie en strategie

Hoe ga je van bestemmingspromotie naar bestemmingsmanagement? Door onder andere Perspectief 2030 van het NBTC en het rapport Waardevol toerisme van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), zijn bestemmingen op zoek hoe zij de lusten en de lasten van toerisme in balans kunnen houden of brengen. Organisaties richten zich minder sterk op alleen het promoten van de bestemming, maar hebben ook oog voor de leefomgeving. Deze stap vraagt een nieuwe aanpak. De missie en visie van organisaties verandert, doelgroepen veranderen en de communicatie en manier van werken verandert daardoor ook.  Wij helpen onder andere gemeenten, provincies en marketingorganisaties met het ontwikkelen van een passende strategie en positionering bij deze nieuwe visie op de vrijetijdseconomie.


Stakeholdermanagement

De vrijetijdseconomie bestaat uit een groot aantal betrokken organisaties en bedrijven. Door te focussen op bestemmings-management wordt het aantal stakeholders mogelijk nog groter. Er wordt verder gekeken dat recreatie en toerisme, en dus worden ook andere sectoren en domeinen relevant, zoals de horeca, natuur, cultuur en retail. Om als organisatie integraal samen te werken met je stakeholders is het van belang dat je je stakeholdermanagement op orde hebt. De Selectie helpt je met het bepalen en organiseren van je stakeholders, schrijft samen met jou een communicatiestrategie en helpt je indien gewenst met de uitvoering daarvan.


Participatie: betrekken van bewoners bij toerisme

Bewoners laten zich steeds vaker horen als het gaat over de lasten die toerisme creëert. Door middel van bewoners-onderzoeken weten steeds meer steden en regio’s hoe hun bewoners tegenover toerisme staan. Het betrekken van bewoners bij toerisme en toeristisch beleid kan bijdragen aan een betere perceptie op de vrijetijdseconomie. Maar, hoe zorg je ervoor dat inwoners zich gehoord voelen? Wij helpen graag met het maken van een participatieaanpak waarin we de ambitie, de kaders voor participatie bepalen. We zoeken naar de beste manier om bewonerscommunicatie te realiseren. Afhankelijk van het onderwerp en het level van gewenste input, varieert participatie van informeren tot co-creatie.


Wij kennen het speelveld van politiek, de ambtelijke organisatie, ondernemers, inwoners en andere stakeholders.

Samen aan de slag met jouw organisatie, strategie, participatie of communicatieopgaven. Geen dik adviesrapport, maar werken aan concrete acties en projecten.

Doelgerichte aanpak: We bepalen samen wat jouw organisatie nodig heeft om ambities te realiseren. Afhankelijk van de gewenste resultaten passen we onze speelwijze aan.

Wieteke Kalkema

06-83488791

Wieteke Kalkema

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page