top of page

Positionering

Een positionering die uit gaat van de eigen kracht van de organisatie

Wat gaan we doen?

Positionering gaat over de positie die een organisatie of merk inneemt in de markt en maatschappij. De kernvraag is: wie en wat zijn we voor onze omgeving en voor onze doelgroep? Een goede positionering begint bij de identiteit van je organisatie, sluit aan bij de wereld van je doelgroep(en) en is onderscheidend ten opzichte van concurrenten of alternatieven.

 

Wij helpen organisaties een (nieuwe) positionering uit te werken die ze verder brengt. Dat begint bij de basis. Vanuit een grondige inventarisatie van bestaande documenten vormen we een eerste beeld van de kenmerken van jouw organisatie. Denk aan je businessplan, medewerkers-tevredenheidsonderzoek en marktanalyse. Dan hebben we meestal daarna een hele bak aan mooie termen, vakjargon, die voor interpretatie vatbaar zijn. Via een aantal sessies met diverse werkvormen verleiden we je om tot de kern te komen, wat betekenen die woorden voor jullie organisatie? Waar zit jullie toegevoegde waarde en welke ambitie hebben jullie? Zo halen we alle relevante bouwstenen voor de positionering op. Harde en zachte kenmerken van de organisatie. Visie, missie, kernwaarden, ambities en concrete doelen. 

 

Daarna gaan we schrijven en schrappen met als resultaat beknopt weergegeven jullie waartoe, waarom, wat en hoe en een kort verhaal dat vertelt wie je bent en welke rol je in wilt nemen in de markt: de positionering. Het verhaal is de toetssteen voor de keuzes die je maakt als organisatie en helpt bij het vormgeven van je dienstverlening, werving & behoud, marketing etc.  


Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

De positionering begint bij de organisatie zelf. Onze experts helpen de bouwstenen, die al bestaan, scherp te krijgen.

Onze methodiek helpt om aan holle frases en containerbegrippen een concrete betekenis te geven voor iedereen in de organisatie.

Een positionering die je helpt bij het maken van strategische keuzes voor de organisatie.

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page