top of page

Gemeente Amersfoort

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Strategie Coronacommunicatie

KLANTCASE

Januari 2022 - mei 2022

Amersfoort

Amersfoort

Wedstrijd

Strategie coronacommunicatie

Uitdaging

 • Welke doelen en ambities heeft gemeente Amersfoort ten aanzien van de coronacrisis?

 • Welke positie nemen wij als gemeente in en welke rol spelen we in de coronacrisis?

 • Hoe kan communicatie ons helpen bij het behalen van onze doelen?

 • Hoe ziet de organisatie van communicatie op het thema corona eruit, intern en in samenwerking met de stad?

Speelveld

Na twee jaar werken in de hectiek van de coronacrisis, is het tijd om de communicatieinzet op het thema corona te herzien. De gemeent Amersfoort merkt dat de uitvoering van communicatie hen opslokt. Er is behoefte aan een communicatiestrategie, die kaders en houvast biedt voor de inzet van communicatie én de organisatie hiervan.

Highlights

 • Verkenning van het speelveld door interviews met medewerkers van de gemeente Amersfoort en partijen uit de stad

 • Analyse van wat er nodig is om te komen tot een effectieve communicatiestrategie

 • Interne sessie om doelgroepen en communicatiedoelen te bepalen

 • Communicatiestrategie op hoofdlijnen opgeleverd

 • Advies aan de directie over vervolgtraject en onze reflectie

Resultaat

Waar de vraag 'eenvoudig' begon met het opstellen van een communicatiestrategie, bleek dat er eerst antwoord nodig was op fundamentele vragen: welke ambitie heeft de gemeente op het thema corona? Welke rol wil de gemeente hierin spelen? Welke inhoudelijke doelen en daaraan gekoppelde communicatiedoelen horen daarbij?


Onder begeleiding van De Selectie zijn deze gesprekken - onder andere met de directie - opgestart binnen de gemeente. Amersfoort heeft nu kaders en handvatten voor een effectieve communicatiestrategie en kan zich voorbereiden op een eventuele opleving van de coronacrisis. 

Gemeente Amersfoort

Opstelling

 • Projectleider Coronateam

 • Beleidsadviseurs op de thema's Veiligheid, Crisis, Zorg en Handhaving.

 • Burgemeester en wethouders

 • Bestuursadviseurs

 • Communicatieadviseurs van zorgorganisaties in de stad

 • Twee adviseurs van De Selectie

Statistiek

 • 7 waardevolle gesprekken met partijen uit de stad

 • 4 lijntjes gelegd met communicatieadviseurs van andere gemeenten

 • 4 kernwaarden geformuleerd voor coronacommunicatie

SELECTIE_icoon_marketing.png

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page