Gemeente Amersfoort

AWAY MATCH:

Communicatiestrategie programma Wonen & Zorg

KLANTCASE

Najaar 2019

Amersfoort

Amersfoort

Wedstrijd

Communicatiestrategie programma Wonen & Zorg

Uitdaging

 • Welke communicatiestrategie ondersteunt alle samenwerkende partijen in het programma?

 • Hoe versterken we de samenwerking daar waar wonen & zorg samenkomen?

 • Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers bij planvorming altijd het perspectief van de kwetsbare doelgroep meenemen?

Speelveld

Amersfoort heeft de ambitie om een gezonde, leefbare en inclusieve stad te zijn. Dat levert een vraag op naar meer, passende woningen voor kwetsbare doelgroep. En dat brengt vraag naar voldoende beschikbare zorg met zich mee én het heeft een impact op de omgeving.

Highlights

 • Verkenning van het hele speelveld met de samenwerkende partijen

 • In kaart gebracht op welke aspecten we invloed hebben vanuit het programma

 • De positie en rol van de gemeente in deze opgave concreet beschreven

 • Scherpe keuzes gemaakt en focus aangebracht om communicatie gericht in te zetten

Resultaat

Door een aantal interactieve werksessies met de betrokkenen te organiseren, kwamen we tot een beknopte communicatiestrategie inclusief een doorkijkje naar de in te zetten tactiek en een message house. Hierop konden de communicatieadviseurs van de gemeente en samenwerkende partijen verder bouwen. 

Gemeente Amersfoort

Opstelling

 • Projectleider Wonen & Zorg

 • Beleidsadviseurs fysiek en sociaal domein

 • Wethouders

 • Communicatieadviseurs samenwerkende partijen

 • Strateeg

 • Communicatieadviseur

Statistiek

 • 1 helder strategiedocument

 • 6 strategische uitgangspunten

 • 1 visual van het speelveld

 • 1 message house

 • 3, alleen voor onze Charlotte leesbare, schetsen

Charlotte Bosveld

06-26112955

WAT WE OOK DOEN

CONTACT

De Selectie is bereikbaar via...

14@de-selectie.nl

030-2072014 (Algemeen)

06-26112955 (Charlotte)

06-12573511 (Gerben)

06-42108497 (Gjerryt)

06-40061402 (David)

06-41292242 (Janou)

Nicolaas Beetsstraat 216-222

3511 HG UTRECHT

Privacy Statement

Algemene Voorwaarden