top of page

Gemeente Utrecht

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Communicatieadvies sociaal domein

KLANTCASE

2019 - 2022

Utrecht

Utrecht

Wedstrijd

De stad Utrecht kent een grote opgave voor de komende jaren: gezond stedelijk leven voor iedereen. Bij deze ambitie hoort ook een communicatieopgave. Met name voor de grote thema's maatschappelijke ontwikkeling, volksgezondheid en werk & inkomen.

Uitdaging

 • Hoe kan communicatie bijdragen aan het behalen van onze doelen op een aantal grote thema's: Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen en Volksgezondheid?

 • Hoe kunnen we de samenhang tussen die thema's vergroten? 

 • Hoe kunnen we planmatig aan de slag met de verschillende onderwerpen?

 • Hoe kunnen beleidsadviseurs van de gemeente Utrecht helpen om zelf aan de slag te gaan met de inzet van communicatie? 

Speelveld

Gezond stedelijk leven voor iedereen: dat is de ambitie van de gemeente Utrecht. Vanuit het sociaal domein dragen de afdelingen Werk en Inkomen, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ontwikkelingen hieraan bij door onder andere te werken aan goede sociale voorzieningen, hulp bij schulden en/of een laag inkomen, professionele jeugdgezondheidszorg, gezonde en veilige kinderopvang en goed onderwijs.

Highlights

 • Per project of thema startten we met gesprekken en sessies over de inhoudelijke doelen en ambities op de thema's 

 • Vervolgens werkten we samen met de inhoudelijk betrokken ambtenaren een communicatieplan uit

 • Ook speelden we een rol in de uitvoering van de communicatie

Resultaat

 • Meer samenhang en samenwerking tussen thema's

 • Ontlasten van de communicatieteams

 • Gerichte communicatieplannen ipv de focus op uitvoering van communicatie

Gemeente Utrecht

Opstelling

 • 3 communicatieadviseurs vanuit de Selectie

 • 1 communicatiecoach voor toezichthouders van de Inspectie Kinderopvang vanuit de Selectie

 • Veel beleidsadviseurs en projectleiders van de gemeente Utrecht

 • 3 communicatieteams waarin we meedraaiden

Statistiek

 • 3 afdelingen waar we voor werkten

 • 4 betrokken wethouders

 • 14 inspectiebezoeken met toezichthouders Inspectie Kinderopvang 

 • 13 communicatieplannen opgeleverd

 • ontelbaar veel projecten waarbij we betrokken waren

SELECTIE_icoon_marketing.png

Janou van Rheenen

06-41292242

Janou van Rheenen

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page