top of page

Gemeente Velsen

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Gebiedscommunicatie

KLANTCASE

Eerste helft 2021

Oud-IJmuiden

Oud-IJmuiden

Wedstrijd

De ferry die dagelijks tussen Newcastle en IJmuiden vaart, de industrie aan de overkant van het water, de vissersschepen die binnenvaren met verse vis en de bewoners van Oud-IJmuiden die tussen alle bezoekers hun weg vinden in het levendige Havenkwartier. Een locatie met veel potentie! Maar samenleven in dit gebied vraagt van kennis over het gebied waar je (gaat) wonen én om een continue dialoog tussen alle partijen. Tijd om daar met elkaar aan te werken.

Uitdaging

Inwoners die trots zijn omdat ze er wonen, ondernemers die goed gedijen bij de levendigheid, bezoekers die blijven hangen om de dynamiek en de de haven en industrie die hun werk kunnen doen. Dat wil iedereen, dat is de ambitie. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn tegengestelde belangen, er is overlast, het is hier anders wonen dan elders. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Speelveld

Stad en haven samen in één gebied; dat is de visie die de gemeente Velsen met betrokken partijen (o.a. Zeehaven IJmuiden, KVSA, BPD, BMG) heeft vastgesteld in 2017. Een visie waar iedereen zich in kan vinden en die ook steeds verder vorm begint te krijgen. Het enthousiasme is groot en de ontwikkelingen gaan goed


Maar als het straks drukker wordt, zal er ook meer overlast zijn. Van bezoekers, van boten met hun roetuitstoot, studenten van het Nova College die door de wijk struinen en wat meer. Gaan we daar samen wel uitkomen? Of staan haven, ondernemers en bewoners straks lijnrecht tegenover elkaar? Die zorgen sluimeren.

Highlights

 • Plan van aanpak waar alle leden van de Omgevingstafel zich in kunnen vinden

 • Online informatiebijeenkomst waar sommige buurtbewoners elkaar voor het eerst ontmoetten

 • Het besef dat samenleven in het gebied ook echt een gedeelde verantwoordelijkheid is

 • Stadswandeling met wethouder en buurtbewoners 

Resultaat

We lieten ons rondleiden door een buurtbewoner, hadden een enquete en informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Spraken uitgebreid met lokale ondernemers, de aanwezige onderwijsinstelling en de wethouder. Zo konden we een plan opstellen met twee direct uitvoerbare onderdelen; op de kaart (gebiedsmarketing) en goede buur (onderlinge communicatie en wederzijds begrip). Het plan vraagt inspanning van de Omgevingstafel en de gemeente. Daarover gingen we met hen in gesprek. Met als resultaat dat ze de handschoen oppakten en afspraken maakten over wie wat ging doen. Ook overweegt de gemeente naar aanleiding van het gesprek met de buurt om een wijkregisseur aan te stellen.

Gemeente Velsen

Opstelling

 • Projectleider Oud-IJmuiden vanuit de gemeente 

 • Projectassistent vanuit de gemeente

 • Communicatieadviseur van de gemeente

 • 2 adviseurs van De Selectie

 • Alle leden van de Omgevingstafel

Statistiek

 • 12 online interviews

 • 1 standswandeling

 • 1 rondleiding met een dozijn anekdotes 

 • 1 door Omgevingstafel omarmd plan van aanpak 

 • 8 op de schaal van Beaufort 

SELECTIE_icoon_marketing.png

Janou van Rheenen

06-41292242

Janou van Rheenen

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page