top of page

Hoogheemraadschap Delfland

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Innovatiepartner

KLANTCASE

2020-2022

Delft

Delft

Wedstrijd

Digitale transformatie en innovatie.

De komende jaren werkt Delfland aan haar digitale transitie, om de sprong naar de toekomst te maken en met de inzet van nieuwe technieken te blijven zorgen voor droge voeten en schoon en gezond water. Zij doen dat onder meer door pilots op te zetten met een aantal innovatiepartners. En er is behoefte aan een strategie om de learnings uit die pilot te koppelen aan de staande organisatie

Uitdaging

 • Welke strategie hanteren we voor de digitale transformatie?

 • Hoe bepalen we welke ideeën en innovaties we oppakken?

 • Hoe zorgen we dat de leermomenten van het  innovatieproces inzetten voor de organisatie?

Speelveld

Het waterschap werkt aan haar digitale transitie om de sprong naar de toekomst te maken. En door met de inzet van nieuwe technieken te blijven zorgen voor droge voeten en schoon, gezond water. Een innovatieproces is nodig.


Highlights

 • Opstellen strategie met het convergentiemodel als uitgangspunt om het innovatieproces te verbinden aan de ontwikkeling van de organisatie.

 • Ontwikkelen van een toetssteen voor de selectie van ideeën voor het innovatieproces.

 • Met 7 innovatiepartners vanuit een overkoepelende strategie via scrum-trajecten werken aan innovatie.

Resultaat

Onze aanpak leverde een strategie op voor de periode 2021-2023 die via twee sporen, organisatie en innovatie, toewerkt naar de programmadoelen. Daarbij ontwikkelden we een toetsteen om steeds af te kunnen wegen welke innovaties het beste opgepakt kunnen worden in relatie tot het leer- en ontwikkeldoel van de organisatie. 

Hoogheemraadschap Delfland

Opstelling

 • CIO/ Programmamanger Delfland

 • Innovatiepartners

 • Scrummaster

 • Organisatieadviseur

 • Strateeg

Statistiek

 • 1 helder strategiedocument

 • 1 toetssteen voor innovaties

 • 3 experimenten per jaar

 • 4 miroborden voor gevorderden

 • 7 innovatiepartners

Benieuwd naar naar onze rol als inovatiepartner Delfland? Lees hier ons blog "Innovatiepartner van Delfland"

SELECTIE_icoon_marketing.png

Gjerryt Leuverink

06-42108497

Gjerryt Leuverink

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page