top of page

IKC Zuid-Kennemerland

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Communicatieplan

KLANTCASE

Voorjaar 2020

Haarlem en omgeving

Haarlem en omgeving

Wedstrijd

Communicatieaanpak bestuurlijke overdracht.

Om écht passend onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen tussen 2 en 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, is het Integraal Kindcentrum (IKC) Zuid-Kennemerland opgericht. Deze fusie van een aantal organisaties op het gebied van jeugdhulp en speciaal onderwijs heeft gevolgen voor de bekostiging van leerlingen.

Er verandert dus iets voor ouders, de scholen binnen het samenwerkingsverband en de andere samenwerkingsverbanden. Het is geen gemakkelijke materie, dus de verandering vraagt om een zorgvuldig communicatietraject.

Uitdaging

 • Help ons inzicht te krijgen in wat de verandering betekent voor onze stakeholders. 

 • En maak een plan om ouders, medewerkers en samenwerkingspartners goed te informeren. 

Speelveld

Het Integraal Kindcentrum (IKC) Zuid-Kennemerland is een nieuwe, gefuseerde organisatie voor gespecialiseerd onderwijs en jeugdhulp. De financiering van het onderwijs krijgt op een andere manier vorm. Hierdoor verandert er iets voor ouders van de kinderen, scholen binnen en buiten het samenwerkingsverband en betrokken professionals. Ouders moeten onder andere een nieuwe indicatie voor hun kind (toelaatbaarheidsverklaring) ondertekenen en er moeten nieuwe financiële afspraken worden gemaakt met andere scholen en samenwerkingsverbanden. 

Highlights

 • Online sessies met medewerkers, docenten en directie.

 • Stap voor stap afpellen wat er verandert en wie daar (wanneer) iets van merkt.

 • Betrekken van ouders bij het opstellen van de communicatieaanpak.

Resultaat

We leverden een mooie basis op waar de opdrachtgever zelf mee aan de slag kon. Onderdeel hiervan was een helder overzicht van wat er verandert per stakeholder. Daarnaast een communicatieplan met een goede kernboodschap om alle stakeholders op de juiste manier mee te nemen. Ook maakten we Q&A's voor de medewerkers, zodat ze op begrijpelijke wijze woorden konden geven aan de complexe veranderingen.

IKC Zuid-Kennemerland

Opstelling

 • Directeur samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

 • Twee schooldirecteuren

 • Externe projectleider

 • Twee adviseurs namens De Selectie

Statistiek

 • 96 leerlingen die een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moesten krijgen

 • 85 betrokken basisscholen

 • In 8 weken van vraag naar helder plan

SELECTIE_icoon_marketing.png

Janou van Rheenen

06-41292242

Janou van Rheenen

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page