IKC Zuid-Kennemerland

AWAY MATCH:

Communicatie rondom financiële veranderingen na een fusie

KLANTCASE

Voorjaar 2020

Haarlem en omgeving

Haarlem en omgeving

Wedstrijd

Communicatie rondom financiële veranderingen na een fusie

Uitdaging

Help ons inzicht te krijgen in wat de verandering betekent voor onze stakeholders. En maak een plan om ouders, medewerkers en samenwerkingspartners goed te informeren. 

Speelveld

Het Integraal Kindcentrum (IKC) Zuid-Kennemerland is een nieuwe, gefuseerde organisatie voor gespecialiseerd onderwijs en jeugdhulp. De financiering van het onderwijs krijgt op een andere manier vorm. Hierdoor verandert er iets voor ouders van de kinderen, scholen binnen en buiten het samenwerkingsverband en betrokken professionals. 

Highlights

  • Online sessies met medewerkers, docenten en directie.

  • Stap voor stap afpellen wat er verandert en wie daar (wanneer) iets van merkt.

  • Betrekken van ouders bij het opstellen van de communicatieaanpak.

Resultaat

We leverden een mooie basis op waar de opdrachtgever zelf mee aan de slag kon. Onderdeel hiervan was een helder overzicht van wat er verandert per stakeholder. Daarnaast een communicatieplan met een goede kernboodschap om alle stakeholders op de juiste manier mee te nemen. Ook maakten we Q&A's voor de medewerkers, zodat ze op begrijpelijke wijze woorden konden geven aan de complexe veranderingen.

IKC Zuid-Kennemerland

Opstelling

  • Directeur samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

  • Twee schooldirecteuren

  • Externe projectleider

  • Twee adviseurs namens De Selectie

Statistiek

  • 96 leerlingen die een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moesten krijgen.

  • 85 betrokken basisscholen.

  • In 8 weken van vraag naar helder plan.

Janou van Rheenen

06-41292242

WAT WE OOK DOEN

CONTACT

De Selectie is bereikbaar via...

14@de-selectie.nl

030-2072014 (Algemeen)

06-26112955 (Charlotte)

06-12573511 (Gerben)

06-42108497 (Gjerryt)

06-40061402 (David)

06-41292242 (Janou)

Nicolaas Beetsstraat 216-222

3511 HG UTRECHT

Privacy Statement

Algemene Voorwaarden