top of page

Koninklijke NLingenieurs

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Marketingplan voor ledenwerving

KLANTCASE

Medio 2021

Den Haag

Den Haag

Wedstrijd

Marketingplan voor ledenwerving.

Koninklijke NLingenieurs ondersteunt en behartigt de belangen van ingenieursadviesbureaus in Nederland. De meeste grote bureaus zijn lid, maar ook middelgrote bureaus hebben veel aan lidmaatschap. Dat vraagt om een gerichte marketingaanpak.

Uitdaging

 • Hoe kunnen we nog meer ingenieursbureaus aan ons binden?

 • Wat moeten we bieden om aantrekkelijk te zijn voor hen?

 • Op welke manier kunnen we ze bereiken en in contact met ze komen?

 • Hoe zorgen we voor een gebruikersvriendelijk proces tot lidmaatschap?

Speelveld

Divers type leden, van de grote jongens tot de kleinere bureaus en alles daartussenin. Goed contact met de directeuren en het management van grotere bureaus. Middelgrote bureaus zijn er veel, maar er is minder zicht op wie het zijn, waar ze te vinden zijn en wat hen bezighoudt.

Highlights

 • Helder overzicht van het aanbod van Koninklijke NLingenieurs en de meerwaarde voor leden

 • In gesprek met leden, oud-leden en potentiële leden over kansen en risico's

 • Customer journey die de wegen naar lidmaatschap verbetert

Resultaat

We schreven, in nauwe samenwerking met betrokkenen van Koninklijke NLingenieurs én (oud)leden, een praktisch plan voor ledenwerving. Bedrijven in de ingenieursbranche zijn inhoudelijk enorm gedreven en spreken elkaar graag over thema's die ze in hun werk tegenkomen. De kern van het plan is dan ook ontmoetingen faciliteren en laten zien dat Koninklijke NLingenieurs bestaat voor en door haar leden.

Koninklijke NLingenieurs

Opstelling

 • Directeur

 • Manager verenigingszaken

 • Communicatiemanager

 • Een heleboel enthousiaste leden

 • 2 adviseurs van De Selectie

Statistiek

 • 3 strategische sporen 

 • 6 interviews met (oud)leden 

 • 9 uitgesproken kenmerken van de doelgroep

 • 4 wegen die leiden naar mogelijk lidmaatschap

SELECTIE_icoon_marketing.png

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page