LATEI

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Omgevingscommunicatie en participatie

KLANTCASE

Zomer 2021

Amersfoort

Amersfoort

Wedstrijd

In Amersfoort werken projectontwikkelaar LATEI, bouw- en aannemingsbedrijf Schoonderbeek en de Albert Heijn aan de herontwikkeling van twee locaties aan de Leusderweg. De bestaande supermarkt wordt verplaatst en er komen nieuwe woningen en winkels.

Uitdaging

We willen graag weten hoe de omgeving tegen onze plannen aankijkt, wat hun zorgen/wensen zijn en welke aandachtspunten zij ons mee willen geven. Maak hiervoor een communicatie- en participatieplan. En help ons met de uitvoering hiervan. Met als doel: samen komen tot een breed gedragen stedenbouwkundig plan.

Speelveld

Het bestaande pand van de AH voldoet niet meer aan de huidige eisen en er zijn veel parkeerproblemen in de directe omgeving. Daarnaast zien de initatiefnemers (AH, Schoonderbeek en LATEI) kansen om woningen en winkels toe te voegen aan het aanbod. De supermarkt wordt verplaatst naar een andere locatie, waar op dit moment een tijdelijk park is aangelegd door een bewonersinitiatief.

Highlights

In een online sessie hebben we gezamenlijk de ambitie, kaders, kansen en risico's geformuleerd. Ook maakten we een stakeholderanalyse. Op basis van alle input stelden we een participatie- en communicatieplan op. Tegelijkertijd werd de start van het participatietraject voorbereid. 

Resultaat

Begin juli was de aftrap van het participatietraject met twee online bewonersbijeenkomsten. De komende tijd verwerken we alle input in een Nota van Uitgangspunten dat uiteindelijk vastgesteld wordt door de gemeenteraad. In de tussentijd houden we omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte en betrekken we hen bij het uitwerken van de plannen.

LATEI

Opstelling

  • Projectontwikkelaar LATEI

  • Bouw- en aannemingsbedrijf Schoonderbeek

  • Albert Heijn

  • Gemeente Amersfoort

  • 2 adviseurs participatie en omgevingsmanagement van De Selectie

Statistiek

  • 219 mensen melden zich aan voor deelname in het vervolgtraject

  • 2 online bijeenkomsten met in totaal ruim 80 deelnemers

  • Ruim 600 mensen in de directe omgeving zijn geïnformeerd per brief

SELECTIE_icoon_marketing.png

Janou van Rheenen

06-41292242

Janou van Rheenen

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS