top of page

MidZuid

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Toepasbaar maken missie & visie

KLANTCASE

Oktober 2021

Oosterhout

Oosterhout

Wedstrijd

Toepasbaar maken missie & visie.

MidZuid is met 750 medewerkers de steun in de rug voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De medewerkers zijn betrokken en willen mensen aan werk helpen. In de praktijk lopen ze regelmatig tegen dilemma’s aan. Wat bedoelen we eigenlijk met de missie? Waar ligt de focus? Waar zijn keuzes die we maken op gebaseerd? Kortom; tijd om dat samen concreet en daarmee toepasbaar te maken. Voor iedereen.

Uitdaging

 • Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal begrijpen wat we bedoelen met onze missie?

 • Welke keuzes hebben we te maken om te werken aan onze missie volgens onze visie?

 • Hoe kunnen we alle medewerkers handvatten geven om de visie toe te passen in hun dagelijks werk?

Speelveld

In de afgelopen jaren veel wisselingen in de directie, een toegenomen complexiteit van de doelgroep en daarnaast processen en manieren van samenwerken die niet voldoende aansluiten bij wat nodig is goed te kunnen werken.

Highlights

 • Vooronderzoek onder alle medewerkers met een digitale enquete.

 • Sessie met een dwarsdoorsnede van de medewerkers om een compleet beeld van de organisatie te krijgen.

 • Strak proces waarmee dat wat werd opgehaald meteen vertaald werd naar vraagstukken en beslispunten voor het management.

 • 40 medewerkers die oefenen met het toepassen van de handvatten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Resultaat

We hebben de missie en visie van MidZuid concreet gemaakt door er een verhaal van te maken. Letterlijk. 3 alinea's die iedereen kan begrijpen en na kan vertellen. En we vertaalden de bestaande kernwaarden naar leidende principes. Zinnetjes die je helpen in je werk, bij het maken van keuzes. Die ook het MT helpt bij het geven van richting. Met die basis kan en gaat MidZuid zelf verder.

MidZuid

Opstelling

 • Directeur

 • Manager publieke voorzieningen 

 • Voorzitter ondernemingsraad

 • 2 communicatieadviseurs

 • 2 adviseurs van De Selectie

 • Facilitator van de De Selectie

Statistiek

 • 1 maand intensieve samenwerking

 • 2 live sessies met in totaal 40 medewerkers

 • 15 toepasbare leidende principes

 • 2 luide lachsalvo's

 • 3 cruciale vragen voor het MT voor het vervolg

SELECTIE_icoon_marketing.png

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page