top of page

Gemeente Amersfoort

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Organisatieadvies

KLANTCASE

2019-2020

Amersfoort

Amersfoort

Wedstrijd

Organisatieadvies over de inrichting van communicatie

Het Sociaal Domein is ontzettend complex en omvangrijk. Aan een Amersfoort voor iedereen, moet je altijd blijven werken. Binnen het Sociaal Domein zijn er daarom constante werkzaamheden die erop gericht zijn om inwoners in staat te stellen zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Ook speelt de volledige transformatie van het speelveld en lopen er projecten zoals het zorgakkoord en het nieuwe beleidskader. Bij al deze werkzaamheden en projecten kan communicatie een bijdrage leveren voor het behalen van resultaat. De complexiteit en omvang van het sociaal domein vragen om strategisch advies en het is nodig om volledig aangehaakt te zijn bij het domein. In de praktijk blijkt dat de basis onvoldoende op orde is. Het is nodig op opnieuw te kijken naar de inrichting van communicatie.

Uitdaging

 • Hoe kunnen we communicatie zo inrichten dat het de werkzaamheden en projecten van Sociaal Domein voldoende ondersteunt?

 • Welke profielen, expertises en capaciteit vraagt dat?

 • Wat vraagt dat van de afdeling Sociaal Domein?

 • Welke manier van werken en overlegstructuur moeten we hanteren?

Speelveld

Amersfoort heeft de ambitie om een gezonde, leefbare en inclusieve stad te zijn. Het Sociaal Domein is complex en omvangrijk. Waarbij het belangrijk is om integraal te kijken naar een situatie of probleem, inwoners centraal te stellen en samen met anderen tot oplossingen te komen. Dat vraagt om een structuur en manier van werken waarbij er een continue dialoog met inwoners en partners uit het Sociaal Domein nodig is. 

Highlights

 • Samen met beleidsadviseurs en directeur de visie en ambitie van de gemeente scherpstellen

 • Analyse van de eisen en wensen ten aanzien van de rol van communicatie; wat is er nodig?

 • Opstellen van het profiel voor de benodigde communicatieprofessionals

 • Inrichten van de overlegstuctuur en werkwijze

Resultaat

Onze analyse die bestond uit diverse interactieve sessies en gesprekken, maakte inzichtelijk welke behoefte er was. Op basis daarvan stelden we een document op met daarin, met de visie en ambitie van de gemeente als vertrekpunt, een beschrijving van het type ondersteuning dat nodig was, de profielen die daarbij horen, evenals overleg- en besluitvormingsstructuur. En een eenvoudig toepasbare werkwijze voor de hele afdeling Sociaal Domein.

Gemeente Amersfoort

Opstelling

 • Directeur Sociaal Domein

 • Projectleider nieuw Beleidskader

 • Twee beleidsadviseurs Sociaal Domein

 • Projectleider transformatie

 • Adviseur van De Selectie

 • Communicatiemedewerker van de gemeente

Statistiek

 • 2 interactieve sessies om de complexiteit te doorgronden

 • 20 tekeningen van de context van het Sociaal Domein

 • Veel scherpe gesprekken over visie en ambitie

 • 1 document met alle basiselementen voor communicatie

 • 2 profielen voor communicatieprofessionals

SELECTIE_icoon_marketing.png

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page