top of page

PRIVACY STATEMENT

We gaan zorgvuldig met je gegevens om!

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je gegevens achterlaat bij De Selectie, wil je natuurlijk dat wij daar zorgvuldig mee omgaan en je gegevens niet zomaar delen met anderen. Daar zorgen we voor! Vlag ons gerust af als je toch het gevoel hebt dat we buitenspel staan: gewoon even mailen naar 14@de-selectie.nl.

 

We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens dat zijn en waarvoor we ze gebruiken kun je hier lezen. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2019.

 

De Selectie, gevestigd aan Nicolaas Beetsstraat 216-222 3511 HG UTRECHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Website: https://www.de-selectie.nl

Adres: Nicolaas Beetsstraat 216-222 3511 HG UTRECHT

Telefoon: +31 6 42108497

 

Gjerryt Leuverink is de Functionaris Gegevensbescherming van De Selectie.

Hij is te bereiken via gjerryt@de-selectie.nl. Je kunt ook mailen naar 14@de-selectie.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Selectie verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons in de opstelling staat, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Geboortedatum (alleen als die openbaar beschikbaar is)

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

En verder natuurlijk de overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie met ons of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er denkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 14@de-selectie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De Selectie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van de offerte aan jou en jouw betaling

- Het verzenden van onze nieuwsbrief of andere mailings

- Om je te kunnen bellen of e-mailen, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten (en wellicht goederen) bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Selectie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Selectie) tussen zit. De Selectie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office 365, Wix, OBI4wan, Rompslomp en Monday.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Selectie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ons klantenbestand en verzendlijsten voor nieuwsbrieven of mailings worden jaarlijks opgeschoond. Wat we wettelijk verplicht zijn te bewaren, bewaren we zo lang als nodig. Als je geen lid meer wilt zijn van onze fanclub of supportersvereniging, kun je ons natuurlijk altijd vragen je gegevens te verwijderen. Stuur even een mailtje naar 14@de-selectie.nl en we regelen dat voor je!

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Selectie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Selectie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Selectie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Selectie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Deze zijn afkomstig van Wix en van Google (Analytics). We gebruiken deze niet om je daarna lastig te vallen met allerlei ongewenste zaken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Eigenlijk hebben we dus een soort VAR, want dat ben je zelf. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Selectie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 14@de-selectie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Selectie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Selectie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 14@de-selectie.nl.

bottom of page