top of page

Participatie & Communicatie bij projectontwikkelingen

Hoe maak je een vliegende start met gemeente en omwonenden?

Wat doen we?

Heb je plannen om woningen, een bedrijfspand of iets anders te ontwikkelen? Naast een vergunningentraject en een akkoord van de welstandscommissie verwacht een gemeente meestal dat er met omwonenden wordt gecommuniceerd en/of geparticipeerd. Hoewel participatie nooit een doel op zich is, helpt het vaak je plannen beter te maken. En meestal is er ook meer draagvlak bij omwonenden als ze mee hebben mogen denken. Wij helpen graag bij het vormgeven, organiseren en uitvoeren van het participatie- of communicatieproces.


Onze aanpak

  • Kick-off: We brengen het speelveld in kaart en bepalen samen jullie ambitie en de kaders. In interactieve sessies formuleren we antwoorden op vragen als: wat zijn onze doelen? Is participatie nuttig om onze doelen te halen? Met wie willen we dan dat participatietraject aan gaan? Wat zijn de belangen van betrokkenen en wat is hun houding ten aanzien van het onderwerp? Wie kan en mag waar over meedenken? Wat staat al vast en wat nog niet? Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de usual suspects input leveren? 

  • Analyse en Research: we verwerken alle informatie  en halen aanvullende informatie op waar dat nodig is. We nemen met jullie een kijkje in het gebied om meer gevoel te krijgen bij de opgave. Ook spreken we enkele belangrijke sleutelfiguren als dat nodig is om een beeld te krijgen van hun houding ten aanzien van de plannen. Denk aan een buurt- of wijkregisseur van de gemeente, de wijkagent en andere relevante sleutelfiguren.

  • Participatie- en communicatieplan: Op basis van de uitkomsten bedenken we hoe het traject eruit komt te zien, welke vormen van participatie het beste ingezet kunnen worden en wat de bijhorende spelregels zijn. Ook stellen we vast hoe we communiceren met stakeholders en hoe we het organiseren met elkaar. Het resultaat? Een beknopt en concreet plan, wat ook voorgelegd kan worden aan de gemeente.


Vervolgens kunnen we helpen bij de uitvoering van het traject, door de uitvoering van het plan te coördineren, bijeenkomsten te organiseren en te begeleiden, een stakeholderanalyse te doen of onderzoek onder betrokkenen uit te voeren. 


Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Neem gerust contact met ons op!

We beginnen met het in kaart brengen van de stakeholders en het speelveld

Samen bepalen we wat we van de omgeving gaan vragen en op welke manier.

Elk project is anders. We bepalen samen op welke onderdelen we je helpen.

Gerben van den Hurk

06-12573511

Gerben van den Hurk

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page