top of page

Digitaal Veilig Onderwijs

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Communicatiestrategie, positionering en governance

KLANTCASE

Eind 2022 - begin 2023

Nederland

Nederland

Wedstrijd

Het beschermen van (persoonlijke) gegevens is in de onderwijssector van cruciaal belang. Leerlingen, ouders en medewerkers vertrouwen die gegevens tenslotte toe aan de onderwijsinstelling.

Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, de VO-raad, de PO-Raad, Kennisnet en SIVON hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers veilig kunnen werken. Een belangrijke rol is weggelegd voor schoolbesturen en IBP'ers: secure gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging vallen immers onder hun verantwoordelijkheid.

Communicatie richting deze doelgroep levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambitie.

Uitdaging

De Selectie is samen met onze partner Kris Kras gevraagd om een stevige fundament te bouwen voor de communicatie van het programma:

 • Een communicatiestrategie

 • Governance: hoe gaan we met 5  partijen samenwerken op communicatie?

 • Een positionering

 • Een visuele identiteit en bijbehorende middelen

Speelveld

DVO is een langlopend programma dat zich nu nog in de opstartfase bevindt. Dat betekent dat strategievorming, het optuigen van de programma-organisatie en de uitvoering soms door elkaar lopen. De 5 deelnemende organisatie hebben ieder hun eigen inbreng. Daarom is goede afstemming in het hele proces van groot belang.

Highlights

 • Schoolbesturen en IBP'ers zijn nauw betrokken om keuzes op het gebied van communicatie te toetsen.

 • Tweedaagse sessie met alle 5 programmapartijen om een stevige basis te leggen voor samenwerking en communicatie

 • Een door alle partijen gedragen communicatiestrategie, positionering en governance.

 • Oprichten en voorzitten communicatieteam

Resultaat

Er ligt een helder vertrekpunt voor de communicatie-inzet van het programma. De doelgroepen hebben daar een belangrijke stem in gehad, zodat het programma goed bij hun wereld aansluit. Ondanks dat de 5 deelnemende partijen soms hun eigen kijk op zaken hebben, is er een constructieve samenwerking en een gedeelde ambitie.

Digitaal Veilig Onderwijs

Opstelling

 • 1 Kwartiermaker van het programma

 • 1 Programmateam en één kernteam

 • 6 communicatieadviseurs van deelnemende organisatie

 • 2 adviseurs van de Selectie (en een aantal vliegende keeps)

 • 1 goede samenwerking met creatieve collega's van KrisKras

Statistiek

 • 1 communicatiestrategie

 • 3 campagnestijlen om uit te kiezen

 • 7 bijeenkomsten met doelgroepen 

 • 69 normen voor informatiebeveiliging die scholen helpen veilig te werken

SELECTIE_icoon_marketing.png

Wieteke Kalkema

06-83488791

Wieteke Kalkema

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page