top of page

BLOG

Lees meer over wat we doen, wat ons drijft en hoe we winnen.

Zelfsturend en zelforganiserend Best helder, toch?

‘We zoeken een projectleider. Wij werken met zelfsturende teams’, lees ik in de eerste alinea van een uitvraag. ‘Bij voorkeur heb je ervaring met zelforganiserende teams’, staat in de volgende alinea. Huh? Wat is het nou? Zelfsturend of zelforganiserend?

De termen worden vaak door elkaar gehaald (nog los van dat ze te pas en te onpas gebruikt worden). Het is een trend. Zelfs een hype? Maar eindelijk een trend die niet bol staat van de blabla-woorden. Niet? Nee. Zelfsturend en zelforganiserend zijn heerlijk descriptief. Letterlijk beschrijvend.


Zelf-sturend en zelf-organiserend.


Elke organisatie heeft in feite 3 dingen te doen:

  1. Richten: Wat doet onze organisatie? Wat zijn onze visie en missie? Wat is de ambitie? Waar zetten we op in? Waar kiezen we voor? Dus kaders en richting bepalen = STUREN.

  2. Inrichten: Hoe gaan we onze doelen halen? Hoe geven we de samenwerking vorm? Welke expertises hebben we nodig? Wie doet wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid? Vormgeven aan de organisatie = ORGANISEREN.

  3. Verrichten: Het daadwerkelijke werk uitvoeren waarmee de ambities waargemaakt worden. De zogenaamde core business = UITVOEREN.


3 lagen

In meer traditioneel ingerichte bedrijven wordt dit door 3 verschillende ‘lagen’ gedaan. De directie is verantwoordelijk voor het richten, het middenmanagement richt in en de medewerkers verrichten. Dat is natuurlijk lekker zwart-wit geformuleerd. In de praktijk zullen medewerkers en management (gelukkig!) vaak gevraagd worden om mee te denken over de richting. En zullen medewerkers de managers helpen met het optimaal inrichten van de manier van werken. Maar de verantwoordelijkheid is helder, directie: richten, management: inrichten, medewerkers: verrichten.Zelfsturend

Zelfsturende teams hebben, naast ‘verrichten’, ook (een deel van) de taak en verantwoordelijkheid voor het ‘richten’. Zo’n team krijgt de visie en missie van de organisatie en moet zelf bedenken wat dan de eigen ambitie en doelen zijn. Ook kiest het team de strategie om die ambitie waar te maken. Ze bepalen zelf de koers. De medewerkers in dat team houden dan uiteraard ook zelf in de gaten hoe ze varen op die koers. En sturen bij waar nodig. In de praktijk zie je overigens vaak dat zelfsturende teams ook de ruimte krijgen om zelf te organiseren, maar dat hoeft dus niet.


Zelforganiserend

Zelforganiserende teams zijn dan teams die naast het ‘verrichten’ ook verantwoordelijk zijn voor het ‘inrichten’. Ze geven zelf vorm aan hoe ze (samen)werken. Ook zo’n team krijgt de visie en missie. Maar ook waar de organisatie op inzet om die waar te maken (de strategie). In dat team bedenken ze vervolgens hoe ze die strategie gaan uitvoeren. Wie hebben we nodig en met welke expertises? Hoe werken we samen, wie heeft welke taken? En hoe zien de overlegstructuur en het besluitvormingsproces eruit?


Het helpt om dit soort dingen expliciet te maken en de goede woorden te kiezen. Dus is het zelfsturend of zelforganiserend? Mocht je er hulp bij nodig hebben, neem dan contact op met Charlotte (charlotte@de-selectie.nl of 06-26112955).


4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page