top of page

Maatschappelijke Vraagstukken

We helpen bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden

Wat gaan we doen?

Iedere organisatie krijgt te maken met veranderende omstandigheden. Zowel als gevolg van interne, als van externe factoren. Denk aan maatschappelijke vraagstukken. Die kunnen zomaar aanleiding zijn om van koers te veranderen, omdat het moet of omdat je het wilt omdat het kansen biedt. Een voor de hand liggend voorbeeld is Covid. Maar denk ook aan Brexit, de kloof met generatie Z, het afnemend vertrouwen in de overheid, klimaatadaptatie, grensoverschrijdend gedrag of diversiteit. 


De Selectie heeft ervaren adviseurs die samen met jou in kaart brengen welke maatschappelijke vraagstukken van invloed zijn op jouw organisatie. En wat dat van je organisatie vraagt. Want soms betekent het dat de bestaande werkwijzen en structuren niet meer werken of passsen. Maar wat dan wel? Wij helpen je hier graag bij.


De Selectie begeleidt organisatieveranderingen van plan tot uitvoering. Dat begint met analyse en het bepalen van de ambite. Dan een veranderplan en roadmap. Waar staan we nu en wat is de ambitie? Wat is er nodig om van de huidige situatie bij de gewenste uit te komen en wat vraagt dat van wie? En hoe zetten we de verandering in werking, monitoren we die en sturen we bij als dat nodig is?

 

Natuurlijk is een plan pas het begin; veranderen gebeurt in de praktijk. Daarom ondersteunen we managers, (staf)afdelingen en teams in dit proces. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de harde kant (organisatie-inrichting, werkinstructies en taakomschrijvingen) als de zachte kant (gedrag, communicatie en samenwerking) van de verandering.


We brengen in kaart welke maatschappelijke vraagstukken van invloed zijn op jouw organisatie

Samen aan de slag met kansen en bedreigingen die op jouw organisatie afkomen

We begeleiden het hele traject of ondersteunen op onderdelen, zoals het opstellen van een veranderstrategie of het begeleiden van sessies.

Gjerryt Leuverink

06-42108497

Gjerryt Leuverink

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page