top of page

Reinaerde

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Communicatiestrategie die aansluit op de nieuwe organisatiekoers

KLANTCASE

Tweede helft 2022

Utrecht

Utrecht

Wedstrijd

Communicatiestrategie Reinaerde

Reinaerde wil van waarde zijn in het leven van cliënten en legt daarbij niet enkel de focus op zorg, maar ook op een betekenisvol leven op andere gebieden. Tegelijkertijd staat de organisatie voor een grote opgave. Er is een toename van complexe zorgvragen en het lastig om personeel te vinden en te behouden. Dat vraagt om een heldere communicatiestrategie, die bijdraagt aan de organisatiedoelen.

Uitdaging

 • Help Reinaerde aan een heldere communicatiestrategie met tactische doorvertaling.

 • Verzorg sessies om keuzes te maken en zo een strategie te formuleren die past bij de organisatie en bijdraagt aan de ambities en doelen van Reinaerde.

 • Ondersteun de communicatieafdeling om de juiste positie te krijgen binnen de organisatie.

Speelveld

Reinaerde is een organisatie, die een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. De zorgorganisatie in de provincie Utrecht richt zich op wonen, werk, behandeling en begeleiding, logeren en dagbesteding, voor jong en oud.

Highlights

 • Ambitiesessie met het bestuur en het communicatieteam

 • Strategiesessie met het bestuur en het communicatieteam

 • Sessies met het communicatieteam en betrokken collega's uit de organisatie voor de tactische doorvertaling op de verschillende communicatieonderdelen

 • Uitwerking van de strategie

 • Afdelingsplan maken met tactische doorvertaling

Resultaat

We hebben veel sessies gehouden en diverse afdelingen betrokken bij de strategie en tactische doorvertaling. Onze aanpak leverde een heldere communicatiestrategie op die een belangrijke bijdrage levert aan de nieuwe koers. 

Reinaerde

Opstelling

 • Bestuurder en ST-leden

 • Communicatieteam

 • Managers

 • Andere stafafdelingen 

 • 3 strategisch adviseurs

Statistiek

 • 2 sessies om tot een strategie te komen

 • 6 sessies om een tactische doorvertaling te maken op de verschillende communicatieonderdelen

SELECTIE_icoon_marketing.png

Gjerryt Leuverink

06-42108497

Gjerryt Leuverink

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page