top of page

Stichting Special Heroes Nederland

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Positionering en marketingcommunicatiestrategie

KLANTCASE

Voorjaar 2023

Utrecht

Utrecht

Wedstrijd

Positionering en marcomstrategie incl. advies over merkarchitectuur

Uitdaging

De organisatie heeft haar producten en dienstenaanbod in de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld. De positionering, de merkarchitectuur en de daaruit voortvloeiende marketing-communicatiestrategie sluiten daardoor niet meer aan bij het huidige portfolio. 

Speelveld

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale,

mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid.

Highlights

  • Verkennen van de positionering met alle collega's van Special Heroes Nederland

  • Storytelling op basis van de 'Heroes Journey'

  • 2 brainstormsessies over de merkarchitectuur

Resultaat

Samen met de werkgroep hebben we door middel van een aantal sessies toegewerkt naar een heldere positionering voor de organisatie. De positionering en de bestaande organisatiestrategie gaven samen input om te komen tot een korte en bondige marketing-communicatiestrategie die bestond uit vier strategische speerpunten waar de komende jaren op ingezet zal worden. 

Stichting Special Heroes Nederland

Opstelling

  • 3 Selectie-adviseurs

  • 4 werkgroepleden van Special Heroes

  • 25 collega's

Statistiek

  • 1 heldere positionering

  • 1 branded house (merkenstructuur)

  • 1 marketing-communicatiestrategie, met

  • 4 strategische speerpunten

SELECTIE_icoon_marketing.png

Julia Verlaat

06-42575647

Julia Verlaat

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page