Gemeenten

Wij helpen gemeenten met communicatie, participatie en organisatievraagstukken.

Wat doen we?

De Selectie is een adviesbureau dat verschillende gemeenten helpt met communicatie-, participatie- en organisatievraagstukken. Inwoners die iets vinden van plannen van de gemeente, ondernemers die zelf met initiatieven komen, de gemeenteraad die kritiek uit op de ambtelijke organisatie en bestuurders die zoeken naar hun rol. Wij houden van de dynamiek binnen gemeenten.

 

Strategievorming

Een scherpe communicatiestrategie kan een belangrijke bijdrage leveren aan opgaven van gemeenten. Een goede strategie geeft houvast voor een effectieve communicatie-aanpak en de uitvoering ervan. En die strategie schrijven we graag samen, met input van projectteamleden, bestuurders en relevante stakeholders.

 

Participatie

Hoe pas je de omgevingswet nou echt toe? Hoe ga je om met initiatieven uit de samenleving? Hoe zorg je ervoor dat inwoners zich gehoord voelen? Wij helpen graag met het maken van een participatieaanpak. Samen bepalen we de ambitie, de kaders voor participatie, we zorgen voor commitment vanuit de organisatie en stellen spelregels op voor de samenwerking met stakeholders. 


Organisatie van de communicatie

De organisatie die communicatiever moet worden, communicatieadviseurs die te laat (of soms helemaal niet…) betrokken worden bij projecten en steeds weer die vraag om communicatie-uitvoering. Herkenbare opgaven? Grote kans dat communicatie geen duidelijke positie in de ambtelijke organisatie heeft. Goed om dan eens kritisch te kijken naar hoe de communicatie-afdeling  georganiseerd is, wat jullie ambitie is en wat er nodig is om die te behalen. Wij helpen hier graag bij: van het begeleiden van dit hele proces tot het faciliteren van een ambitiesessie in jouw team.


Crisiscommunicatie

Ook in tijden van crisis ondersteunen wij gemeenten graag. Bijvoorbeeld door ervaren woordvoerders, omgevingsanalisten en adviseurs te leveren. Daarnaast kunnen wij doorlopende monitoring inrichten (ook op afstand!). 

Wij kennen het speelveld van politiek, ambtelijke organisatie, inwoners, ondernemers en andere stakeholders.

Samen aan de slag met jouw communicatie, participatie of organisatieopgaven.

Maatwerk: we passen geen standaard trucje toe. De Selectie past haar speelwijze aan op je wensen.

Janou van Rheenen

06-41292242

Janou van Rheenen

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES