top of page

Verandering

We begeleiden verandering in cultuur en organisatie

Wat doen we?

Niets is moeilijker dan veranderen. Of het nou gaat om gewenste (of ongewenste) cultuuraspecten, een andere organisatie-inrichting of de introductie van een nieuw (IT-)systeem waarmee iedereen moet werken. Als er iets anders moet, raakt dat alle facetten van je organisatie. Daarnaast hebben veranderingen vrijwel altijd een gedragscomponent in zich. Medewerkers moeten iets op een andere manier doen om hun gedrag in lijn te brengen met de nieuwe werkelijkheid. Maar mensen zijn gewoontedieren. Dus hoe zorgen we ervoor dat een verandering niet alleen op papier plaatsvindt?


De Selectie begeleidt organisatieveranderingen in de breedste zin des woord. Dat begint met een veranderplan en roadmap. Waar staat we nu en wat is de ambitie? Wat is er nodig om van de huidige situatie bij de gewenste uit te komen en wat vraagt dat van wie? En hoe zetten we de verandering in werking, monitoren we die en sturen we bij als dat nodig is?

 

Natuurlijk is een plan pas het begin; veranderen gebeurt in de praktijk. Daarom ondersteunen we managers, (staf)afdelingen en teams in de nieuwe manier van werken. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de harde kant (organisatie-inrichting, werkinstructies en taakomschrijvingen) als de zachte kant (gedrag, communicatie en samenwerking) van de verandering.

We vertalen jouw ambitie naar een concreet veranderplan met handelingsperspectief voor alle betrokkenen.

Van organogrammen tot HR en van communicatie tot gedragspsychologie. We hebben expertise over alle facetten van de organisatieverandering in huis.

We begeleiden het hele traject of ondersteunen op onderdelen daarvan, zoals het opstellen van een veranderplan of communicatiestrategie en het begeleiden van sessies.

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page