top of page

De SMD

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Aanscherpen visie en missie en opstellen meerjarenbeleidsplan

KLANTCASE

April 2023 - heden

Zaandam

Zaandam

Wedstrijd

De SMD is dé regionale maatschappelijke dienstverlener van Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam. Door grote veranderingen, zoals Covid-19, personeelstekorten in de zorg en een veranderende vraag, sluiten de visie en missie van de organisatie niet meer helemaal aan. Ook het huidige meerjarenbeleid is niet meer accuraat. Een gedegen marktonderzoek en nieuwe plannen zijn daarom essentieel voor een toekomstbestendige organisatie.

Uitdaging

 • Welke trends en ontwikkelingen komen er op ons af? Hoe verhouden we ons ten opzichte van onze concurrentie? En, wat is onze reputatie in het speelveld?

 • Hoe stellen we een stevig onderbouwde meerjarenstrategie en beleidsplan op om ook in de toekomst onze positie als dé regionale maatschappelijke dienstverlener te kunnen waarborgen?

 • Hoe nemen we de Raad van Toezicht én de organisatie mee in dit proces, zodat we komen tot een breed gedragen uitkomst?

Speelveld

De SMD biedt een breed dienstenpakket aan waarbij zij inwoners ondersteunen op diverse thema’s. Waar preventie past, is dat hun primaire werkwijze. En daarnaast moedigen zij mensen aan zelf (weer) controle te krijgen op hun leven. De SMD is niet de enige maatschappelijke dienstverlener in de regio. Daarnaast opereert zij in een veranderende markt, politiek en regelgeving. Goed om de koers van de stichting daarom op een stevig fundament te bouwen en de wendbaarheid van de organisatie niet te verliezen.

Highlights

 • Een uitgebreide marktanalyse met een interne analyse en een onderzoek naar de concurrentie, samengevat in een SWOT-analyse en confrontatiematrix. 

 • Veel complimenten voor De SMD tijdens interviews met samenwerkingspartners en opdrachtgevers tijdens de reputatie- en imagoanalyse

 • Een leuke én nuttige Lego Serious Play sessie waarin we met elkaar de visie en missie van de organisatie verkenden.

 • Een betrokken organisatie en de Raad van Toezicht, die door middel van meerdere sessie meedenkt

Resultaat

De eerste stappen zijn gezet. Op basis van een interne en externe analyse hebben we samen met een kerngroep van de SMD en met de Raad van Toezicht de kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Deze resultaten vormen, samen met een aanscherping van de visie en missie en een verkenning van toekomstscenario’s. Dit zijn samen de bouwstenen om te komen tot een positionering, meerjarenstrategie en een nieuw beleidsplan.

De SMD

Opstelling

 • 3 adviseurs van De Selectie

 • 6 kerngroepleden van De SMD

 • 1 raad van toezicht

Statistiek

 • 5 maanden analyse, visievorming en scenario’s ontwikkelen

 • 10 interne interviews

 • 7 externe interviews

 • heel veel keren gelachen

SELECTIE_icoon_marketing.png

Wieteke Kalkema

06-83488791

Wieteke Kalkema

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page