top of page

GGD Kennemerland

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Opstellen participatiebeleid voor teams Analyse & Onderzoek en Leefomgeving

KLANTCASE

2023

Haarlem

Haarlem

Wedstrijd

Opstellen participatiebeleid

Uitdaging

In de onderzoeken die GGD Kennemerland uitvoert, staat het vertrouwen dat stakeholders hebben in de resultaten hoog in het vaandel. Om dit vertrouwen nog beter te borgen wil de organisatie een participatiebeleid voor de afdelingen Analyse en Onderzoek en Leefomgeving opstellen, zodat onderzoekers en projectleiders volgens heldere kaders en richtlijnen belangrijke stakeholders kunnen betrekken in onderzoeken die ze doen.

Speelveld

GGD Kennemerland zet zich op verschillende vlakken in voor een gezonde leefomgeving en een goede gezondheid van haar inwoners.

Highlights

  • In 4 stappen van de visie op participatie naar concreet beleid

  • 3 strategische uitgangspunten

  • Niet alleen een beleid, maar ook met elkaar aan de slag

  • Oprichten van een expertiseteam participatie

Resultaat

Samen met een werkgroep met adviseurs en onderzoekers van de teams Analyse en Onderzoek en Leefomgeving hebben we door middel van een aantal sessies de visie en ambitie op participatie verkend. Vervolgens hebben we op basis van drie strategische uitgangspunten een kort en bondig beleid opgeleverd. Niet te veel op papier, maar vooral met elkaar aan de slag met participatie. 

GGD Kennemerland

Opstelling

  • 1 werkgroep met adviseurs van teams Analyse & Onderzoek en Leefomgeving

  • 2 Selectie-adviseurs

Statistiek

  • 4 interactieve sessies

  • 1 heldere ambitie

  • 3 strategische uitgangspunten voor het beleid

SELECTIE_icoon_marketing.png

Gjerryt Leuverink

06-42108497

Gjerryt Leuverink

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page