top of page

Gemeente Breda

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Omgevingscommunicatie

KLANTCASE

Voorjaar 2022

Breda

Breda

Wedstrijd

Komen tot een gebiedsvisie Bavel maakt sinds de jaren '90 onderdeel uit van de gemeente Breda, De relatie is echter bekoeld. Hoe kunnen we beide partijen weer met elkaar aan tafel krijgen en tot een werkwijze komen waarmee we een gebiedsvisie kunnen opstellen voor Bavel?

Uitdaging

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Bavel en Breda weer 'on speaking terms' komen? En hoe komen we tot een gedragen werkwijze waarmee we de gebiedsvisie voor Bavel kunnen opstellen? 

Speelveld

De gemeente Breda is de negende stad van Nederland. Er is een omgevingsvisie vastgesteld door het college. Die omgevingsvisie moet worden vertaald in gebiedsvisies, onder andere voor het dorp Bavel.

Highlights

Samen met Connect Communicatie organiseerden we vier sessies met een vertegenwoordiging uit Bavel en Breda. We onderzochten waar de pijn zit en hoe dat beter kan. We maakten afspraken over een nieuwe manier van samenwerken en participeren. Het Bavels model!

Resultaat

Onze aanpak leverde een document op waarin Bavel en Breda samen hebben beschreven hoe zij de samenwerking in de toekomst vorm gaan geven. Daarnaast staat in het document aangegeven hoe er met de verschillende onderwerpen wordt omgegaan die in de gebiedsvisie terug gaan komen. Bijvoorbeeld woningbouw en de komst van een bedrijventerrein. 

Gemeente Breda

Opstelling

Twee wethouders, een ambtelijk opdrachtgever, partnerbureau Connect Communicatie en een adviseur van de Selectie 

Statistiek

  • Vier sessies

  • Drie aanvullende gesprekken met de voorzitters van de verschillende belangenverenigingen uit Bavel

  • 18 deelnemers in de sessies

  • 1 door alle deelnemers ondertekend document

SELECTIE_icoon_marketing.png

Gerben van den Hurk

06-12573511

Gerben van den Hurk

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page