top of page

Nederlandse Zorgautoriteit

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Passende zorg, met passende online communicatie

KLANTCASE

Okt 2022 - Dec 2022

Utrecht

Utrecht

Wedstrijd

Niet iedereen is het altijd met de uitkomsten van het werk van de Nationale Zorgautoriteit eens. Reputatie en communicatie zijn daarom cruciale elementen voor de organisatie.​ Online (of digitale) communicatie krijgt daarbij bewust een accent vanuit de NZa. Maar hiervoor mist nog een heldere analyse van de opgaven, strategie en helder plan met doordachte, tactische keuzes.

Uitdaging

 • Help ons met een online communicatiestrategie met tactische keuzes en handvatten voor de praktische uitwerking

Speelveld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg voor alle Nederlanders. Dat doet de NZa door toezicht te houden op en in gesprek te gaan met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, onderzoek te doen en door het ministerie van VWS te adviseren.

Highlights

 • Ambitiesessie om gezamenlijk te bepalen wat de ambities en doelen van de NZa zijn

 • Analyse van de communicatieopgaven op basis van de organisatiestrategie

 • Strategiesessie over hoe de ambities waargemaakt kunnen worden 

 • Tactieksessie waarin keuzes worden gemaakt die passen bij de ambities en strategie

 • Inspiratiesessie met de directeuren en andere ambassadeurs binnen de organisatie waarin we ze meenemen in de  wereld van de online communicatie in de zorg en de gekozen strategie van de NZa

Resultaat

Vanuit de ambitie en de speerpunten van de NZa hebben we een heldere analyse van de pittige communicatieopgaven gemaakt. Op basis daarvan en alle input van de sessies, hebben we een concrete online communicatiestrategie, met tactische keuzes opgeleverd. De kern van de online strategie sluit naadloos aan op de overkoepelende communicatiestrategie en helpt in het waarmaken van de ambities.

Nederlandse Zorgautoriteit

Opstelling

 • Het communicatieteam van de NZa

 • Ambassadeurs van de NZa

 • Directeuren van de NZa

 • 3 adviseurs van De Selectie

Statistiek

 • 4 sessies met verschillende spelers van de NZa

 • 5 overkoepelende opgaven

 • 1 online communicatiestrategie

 • 5 belangrijke speerpunten

 • 7 fietstochtjes naar het kantoor van de NZa

SELECTIE_icoon_marketing.png

Laura Bakker

06-37409671

Laura Bakker

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page