top of page

Gemeente Alkmaar

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Participatie verplaatsing daklozenopvang

KLANTCASE

2021 - 2022

Alkmaar

Alkmaar

Wedstrijd

De opvang en begeleiding van dak- en thuislozen wordt in Alkmaar georganiseerd door twee organisaties: dnoDoen en Reakt. Op dit moment zijn er in de stad dus ook twee locaties waar dak- en thuislozen terecht kunnen: de nachtopvang en de dagopvang. In 2023 komt er één locatie waar dak- en thuislozen 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunnen.

Uitdaging

Speelveld

De 24-uursopvang komt in een pand in de binnenstad, vlakbij het station. Omwonenden ervaren op dit moment al overlast van gebruikers van de opvang. Op het nieuws van de keuze voor deze locatie werd daarom ook wisselend gereageerd. 

Highlights

 • Start voor de start: sessie om ambitie en kaders vast te stellen

 • Stakeholderanalyse om omgeving in kaart te brengen

 • Samen met de partijen een gezamenlijke communicatie- en participatieaanpak opgesteld

 • Gestart met online informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden

 • Met een vertegenwoordiging van de buurt in een klankbordgroep verdieping op een aantal thema's

Resultaat

Samen met een betrokken klankbordgroep werkten we aan een plan waarin alle aandachtspunten vanuit de buurt meegenomen zijn, zoals de veiligheid rondom de locatie, het hebben van een telefoonnummer dat 24/7 gebeld kan worden en het schoonhouden van de wijk. Maar nog veel belangrijker: het contact tussen de partijen en de buurtbewoners is hersteld. Ze weten elkaar nu goed te vinden als dat nodig is. De vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan het pand is daarnaast verleend volgens planning. Begin 2023 staat de opening van de nieuwe 24-uursopvang gepland.  

Gemeente Alkmaar

Opstelling

 • 1 projectleider van gemeente Alkmaar

 • 2 managers van Reakt en dnoDoen

 • 1 wethouder

 • 1 participatie-expert

 • 1 communicatieadviseur

 • 1 gespreksbegeleider

 • Diverse deskundigen van de gemeente Alkmaar

Statistiek

 • 1 online informatiebijeenkomst

 • 1 ervaringsdeskundige die zijn verhaal deed voor de buurtbewoners

 • 50 buurtbewoners die op de hoogte willen blijven 

 • 0 bezwaren op de omgevingsvergunning

SELECTIE_icoon_marketing.png

Gjerryt Leuverink

06-42108497

Gjerryt Leuverink

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page