top of page

Omgevingsmanagement

Investeer in je omgeving en rond je infraproject succesvol af

Wat doen we?

Elk ruimtelijk project heeft te maken met een projectomgeving, met een eigen dynamiek van behoeften en belangen. Deze kunnen van invloed zijn op het voortgang, invulling en het draagvlak  van het project. Daarnaast zijn er kaderstellende stakeholders, worden anderen actief betrokken in een adviserende rol en is voor sommige belanghebbenden alleen informeren voldoende.


De Selectie heeft ervaren omgevingsmanagers met veel ervaring op het gebied van  participatie, (omgevings)communicatie en verandermanagement. Zij helpen graag bij het formuleren van een strategie en/of tactische aanpak en voeren deze desgewenst ook uit. Dit doen wij bijvoorbeeld door het in kaart brengen van de omgeving met een degelijke stakeholdersanalyse, kansen en risico’s in te i nventariseren en te komen tot een hands-on aanpak voor de het omgevingsmanagement en bijbehorende omgevingscommunicatie. Onze aanpak is altijd gericht op het investeren in de relatie met de omgeving en bouwen aan onderling vertrouwen. Zo dragen we bij aan de realisatie van je project. 


Het afstemmen met stakeholders, de klant-eisen (KES) ophalen en voorwaarden scheppen voor de uitvoering van je project? Het omgevingsmanagement van je project is in goede handen bij onze ervaren omgevingsmanagers.  

Volledige inventarisatie van de omgeving van een project

Advies over de aanpak van omgevingsmanagement

Uitvoering van omgevingsmanagement

Gerben van den Hurk

06-12573511

Gerben van den Hurk

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page