top of page

Gemeente Amsterdam

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Omgevingscommunicatie

KLANTCASE

Eind 2021

Amsterdam

Amsterdam

Wedstrijd

De Kattenburgerstraat in Amsterdam is een belangrijke straat op het eiland Kattenburg, die loopt van de Piet Heinkade naar het Scheepvaartmuseum. Een veelgebruikte verkeersader die toegang biedt tot de binnenstad. De gemeente Amsterdam wil de openbare ruimte in deze drukke en op sommige plekken rommelige straat opnieuw inrichten.

Uitdaging

 • Hoe krijgen we een fijne, veilige en groene straat voor alle (weg)gebruikers?

 • Hoe kunnen we het ontwerp voor de nieuwe straat samen met bewoners vormgeven?

Speelveld

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de openbare ruimte en belangrijke straten fijner, veiliger en groener te maken voor de gebruikers. Dit vraagt om participatietrajecten waarbij inwoners, ondernemers en (weg)gebruikers kunnen meedenken en advies kunnen geven aan de gemeente over de inrichting van de straat. Als gebruikers weten zij immers het beste hoe het eraan toe gaat in de straat.

Highlights

 • Verkenning van het hele speelveld.

 • Participatietraject inrichten binnen de gestelde kaders.

 • Organiseren en faciliteren van participatiebijeenkomsten waarbij bewoners van de straat kunnen meedenken.

Resultaat

Het participatietraject is inmiddels afgerond en het concept ontwerp is inmiddels klaar. Nu zijn de voorbereiding voor het definitieve ontwerp in volle gang. Het was erg inspirerend om te zien dat de bewoners zo betrokken zijn bij hun eigen straat.

Gemeente Amsterdam

Opstelling

 • 2 omgevingsmanagers

 • 2 projectmanagers

 • Ontwerper openbare ruimte

 • 2 adviseurs van De Selectie

Statistiek

 • 8 maanden intensieve samenwerking

 • 3 ontwerpbijeenkomsten

 • 3 online participatiebijeenkomsten

 • 2 wandelingen in de straat

 • 216 pagina's van de nota van uitgangspunten doorgenomen

SELECTIE_icoon_marketing.png

Gerben van den Hurk

06-12573511

Gerben van den Hurk

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page