top of page

Omgevingsvisie

We helpen je bij het opstellen; gericht en concreet!

Wat doen we?

In 2023 krijgen we dan toch, na flink wat uitstel, de Omgevingswet. Eén wet die alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De wet gaat uit van 'decentraal, tenzij...'. Dat betekent ook dat lokale overheden een omgevingsvisie moeten maken. Een mooie kans om inwoners en belanghebbenden nauwer te betrekken bij de inrichting van hun omgeving. Tegelijkertijd bestaat het risico dat we het elkaar allemaal erg moeilijk gaan maken met al die omgevingsvisies. 


De Selectie helpt bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie die past bij jouw gemeente. We stellen een stappenplan op om de benodigde input te verzamelen én draagvlak te verdienen. En we helpen de dialoog aan te gaan met belanghebbenden en in stevige sessies en workshops de lijntjes bij elkaar te brengen. Zo komen we samen met stakeholders tot een heldere en gedragen omgevingsvisie.


De Selectie heeft sterke facilitators en ervaren adviseurs in huis. Zeker ook op het vlak van de Omgevingswet, participatie, omgevingsmanagement en gebiedsvisies voor de vrijetijdseconomie. We werk(t)en veel in het publieke domein voor gemeentes, provincies, ministeries en partijen als Rijkswaterstaat, ProRail, energiemaatschappijen, vastgoedpartijen en vervoerders. We kennen het speelveld en snappen de dynamiek van politiek, bestuurlijk en ambtelijk. Onze sessies brengen de kern naar boven zodat we bruggen kunnen slaan tussen de verschillende belangen.


Een concreet stappenplan voor je omgevingsvisie

Voer het gesprek met betrokkenen en belanghebbenden in stevige sessies en workshops

Maatwerk: elk traject is anders. De Selectie past haar speelwijze aan op je wensen.

Gerben van den Hurk

06-12573511

Gerben van den Hurk

MEER WETEN?

Je kan erop vertrouwen dat wij het voor je regelen!

Success! Message received.

WAT WE OOK DOEN

KLANTCASES

bottom of page