top of page

Stichting Mobiliteitsleren

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Toekomstscenario's

KLANTCASE

Februari 2022 - juli 2022

Nederland

Nederland

Wedstrijd

Stichting Mobiliteitsleren (SML) bestaat door en voor haar leden: ROC's die mobiliteitsonderwijs aanbieden. De stichting verbindt ROC's met elkaar én met de mobiliteitsbranche om excellent mobiliteitsonderwijs te realiseren. Maar past SML nog wel goed bij de wensen en behoeften van haar leden? En, hoe ziet SML er in de toekomst uit als ze een rol van betekenis wil blijven spelen?

Uitdaging

 1. Waar hebben de leden een gezamenlijke stichting eigenlijk voor nodig?

 2. Hoe vertaalt dat zich naar een aanbod van producten en diensten van SML?

 3. Welke organisatie- en financieringsvorm past daar het best bij?

Speelveld

In Stichting Mobiliteitsleren werken branche en onderwijs sinds 2008 samen aan excellent mobiliteitsonderwijs. Branchepartijen, importeurs, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zorgen er via de stichting voor dat professionals van morgen goed voorbereid zijn op de praktijk.

Highlights

 • Verkenning van het speelveld door interviews met bestuursleden, leden en oud-leden van de Stichting.

 • Advies en uitwerking van kansrijke toekomstscenario's op basis van onderzoeksresultaten

 • Sessies met het bestuur van SML om te komen tot een richting voor de toekomst

Resultaat

Het onderzoek onder stakeholders bood een stevige basis om verder te praten met het bestuur van SML. Welke rol willen we spelen in het mobiliteitsonderwijs? En voor wie zijn we er precies? De antwoorden op deze vragen gaven een richting, die wij uitwerkten in 4 scenario's. Nadat we samen alle kansen en risico's bij de scenario's in kaart hebben gebracht, maakte het bestuur een goed afgewogen keuze over de toekomst van SML.

Stichting Mobiliteitsleren

Opstelling

 • 8 bestuursleden Stichting Mobiliteitsleren

 • 9 leden

 • 2 oud-leden

 • 2 mogelijke samenwerkingspartners

 • 3 adviseurs van De Selectie

Statistiek

 • 19 interviews met bestuursleden, leden en oud-leden van SML

 • 2 sessies met het bestuur van SML

 • 4 mogelijke toekomstscenario’s voor SML

SELECTIE_icoon_marketing.png

David Ogg

06-40061402

David Ogg

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page